W czym możemy Ci pomóc?

Wsparcie to polega na indywidualnych spotkaniach.  Podczas nich możecie uzyskać pomoc w samodzielnym rozwiązaniu problemów wynikających bezpośrednio w toku procesu studiowania, bądź pośrednio z ograniczeń będących wynikiem niepełnosprawności. Możliwa jest pomoc w kontakcie z władzami szkoły/uczelni, wsparcie w tworzeniu dokumentacji, pisaniu różnego rodzaju podań/odwołań. Celem tego wsparcia jest to, abyście potrafili komunikować nauczycielom akademickim swoje potrzeby spowodowane  niepełnosprawnością. Chodzi też o to, aby korzystać z regulaminu studiów, bo często nie wiecie co Wam przysługuje.

Dla kogo jest to wsparcie?

Dla klientów Centrum Wsparcia Edukacyjno – Zawodowego, którzy studiują bądź wybierają się na studia i posiadają problem, który utrudnia im naukę, bądź zaliczenia/funkcjonowanie na uczelni.

Korzyści dla Ciebie

Nauczysz się stosować zapisy regulaminu studiów, tak by tok studiów uwzględniał Twoje potrzeby. Dowiesz się jak zmienić tryb zaliczenia przedmiotu (np. zaliczenie ustne zmienione na formę pisemną lub wydłużony czas egzaminu). Możesz również dowiedzieć się jakie prawa przysługują Ci, jako osobie z niepełnosprawnością (m.in. indywidualny tryb zaliczenia, zmiana formy zaliczenia itp.).

Jedna osoba może skorzystać z dwóch 2 godzinnych spotkań. Jeśli jednak to nie wystarczy, możemy zwiększyć liczbę godzin.

wykres korzyści