Do projektu mogą przystąpić osoby o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności w szczególnych przypadkach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez cały okres projektu.

Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

  1. Weryfikacji formalnej
  2. Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:
  • analiza psychologiczna określająca stopień samodzielności
  • tworzenie Indywidualnego Planu Działania

Ad. 1 Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w projekcie takie jak:

  • umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
  • wiek od 16-39,

Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator Skype zostaną przeprowadzona analiza psychologiczna określająca stopień samodzielności I stworzony zostanie indywidualny Plan Działania Rozmowy rekrutacyjne prowadzić będzie doradca zawodowy lub specjalista ds. wsparcia edukacyjno-społecznego.