Czym czym są warsztaty?

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Grupowe bądź indywidualne warsztaty w zakresie samodzielnego korzystania z instytucji edukacyjnych odbywają się na terenie wrocławskich uczelni. Mają na celu uświadomienie Wam korzyści wynikających z kontynuacji nauki oraz pozyskanie wiedzy o dostępności i atrakcyjności uczelni wyższych. W ramach warsztatów realizowane są zajęcia w formie interaktywnej. Mają one na celu zaprezentowanie:

  • oferty edukacyjnej uczelni wyższych,
  • korzyści płynących z kontynuacji edukacji osoby z niepełnosprawnością
    na poziomie wyższym,
  • pokazanie dostępności i dostosowania danej uczelni,
  • zakresu pomocy materialnej dla studentów,
  • omówienie form i rodzajów wsparcia studentów niepełnosprawnych,
  • przedstawienie instytucji i organizacji działających na rzecz studentów.
Dla kogo?

Dla uczniów i kandydatów na studia, będących beneficjentami Centrum Wsparcia Edukacyjno – Zawodowego, którzy chcieliby poszerzyć horyzonty dotyczące wrocławskich szkół/uczelni, a także szeroko rozumianej edukacji i rozwoju.

Korzyści dla Ciebie

Pozyskasz informacje, które ułatwią Ci wybór uczelni najbardziej odpowiadającej Twoim oczekiwaniom