Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego

Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław

wsparcie@tnm.org.pl