W projekcie: Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego jedną z form wsparcia są warsztaty dla kandydatów na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Warsztaty opierają się na bezpośrednich spotkaniach w szkołach z przyszłymi żakami i opowiedzenie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wyższej. Mają one na celu przekazanie niezbędnych informacji na temat wsparcia jakie mogą otrzymać osoby wybierające się na studia. Nasi trenerzy z Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego opowiadają o wsparciu jakie mogą uzyskać w momencie studiów nie tylko ze strony Uczelni, PFRONu, ale też organizacji pozarządowych: takich, jak nasze stowarzyszenie. Przekazują oni wiedzę w sposób przystępny, tak żeby zachęcić niepełnosprawnych uczniów, by wybrali takie kierunki w których ich niepełnosprawność nie będzie barierą.
Z warsztatów skorzystało wielu uczniów z dolnośląskich szkół oraz ich rodzice, którzy również chcieli zasięgnąć informacji na temat udogodnień dla studentów z niepełnosprawnościami. Często Rodzicie obawiają się o swoje dzieci – dlatego jest to doskonała okazja do odpowiedzi na zawiłe pytania.

Lista szkół biorących udział w warsztatach:
1. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
– Liceum Ogólnokształcące
– Technikum Masażu
– Szkoła Policealna Masażu
2. Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące ‚Amigo’
3. Zespół Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
– Liceum Ogólnokształcące Specjalne i Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
– Technikum Ekonomiczne Specjalne
4. Zespół Szkół Integracyjnych nr 6 we Wrocławiu
– Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX
– Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
5. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu