Rekrutacja

Dla kogo projekt jest przeznaczony:

 1. Przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni:
  • Powinni pracować ( dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji organizującej wsparcie dla studiujących/uczących się osób z niepełnosprawnością;
  • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej wsparcie.
 2. Asystenci osobiści i edukacyjni osób z niepełnosprawnością:
  • Powinni pracować (dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji w charakterze asystenta osobistego bądź edukacyjnego OzN;
  • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej tego typu wparcie.

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:

 • DOLNOŚLĄSKIE
 • LUBUSKIE
 • OPOLSKIE
 • ZACHODNIOPOMORSKIE
Harmonogram

Zgodnie z wnioskiem harmonogram projektu przedstawia się następująco:

 1. Uruchomienie projektu 01-04-2019
 2. Rekrutacja do projektu od 05-2019  do 02-2020
 3. Szkolenie stacjonarne od 05-2019  do 03-2020
 4. Szkolenie wyjazdowe od 05-2019  do 02-2020
 5. Zakończenie projektu 31-03-2020