Wstęp

Poniżej prezentujemy programy szkoleń:

 • Szkolenie przekrojowe
 • Szkolenie nt. pracy ze studentem ze spektrum autyzmu;
 • Szkolenie nt. pracy ze studentem z zaburzeniami przyulicznymi.

Są one naszą propozycją tematów jakie będą podczas nich poruszane. Każde szkolenie może być dostosowane do Państwa wymagań i oczekiwań. Jeżeli pośród zaproponowanych zagadnień nie znajdują się tek którymi są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: Ariel Fecyk tel.: +48 609 422 651, a.fecyk@tnm.org.pl.

Szkolenie Przekrojowe

Opis

Szkolenie ma charakter przekrojowy i traktuje o grupach popularnych niepełnosprawności. Łączy ono w sobie części teoretyczne gdzie przedstawiana jest wiedza związana z konkretnym rodzajem niepełnosprawności oraz części praktycznych, gdzie pokazywany jest wpływ ograniczeń wynikających z danego rodzaju niepełnosprawności na funkcjonowanie osoby w środowisku akademickim. Uczestnik po szkoleniu posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością i uzyskuje wskazówki jak kompensować ograniczenia studenta/doktoranta z niepełnosprawnością.

Program

I Blok: Ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

Część teoretyczna:

 1. Kim jest osoba z niepełnosprawnością;
 2. Stereotypy – dlaczego się nimi posługujemy i jak z nimi walczyć;
 3. Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym;

Część praktyczna:

Ćwiczenia uświadamiające funkcjonowanie stereotypów i ich stosowanie w życiu.

II Blok: Dlaczego trudno mówić o niepełnosprawności. Komunikacja i psychologia barier.

III Blok: Niepełnosprawności rzadkie i niewidoczne, niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu.

Część teoretyczna:

 1. Niepełnosprawność ze względu na narząd ruchu i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie;
 2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym osób z niepełnosprawnością ruchową;
 3. Czy niepełnosprawność musi być widoczna, by tworzyła bariery w procesie dydaktycznym?
 4. Dobre praktyki, aspekty prawne.

Część praktyczna:

Spojrzenie z perspektywy osoby poruszającej się na wózku (symulacja z użyciem wózków ); Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością ze względu na rzadką chorobę, bądź chorobę niewidoczną.

IV Blok: Niepełnosprawności neurologiczne i ze względu na zdrowie psychiczne.

 1. Część teoretyczna:
 1. Różne rodzaje schorzeń neurologicznych;
 2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami neurologicznymi;
 3. Różne rodzaje chorób o podłożu psychicznym;
 4. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami o podłożu psychicznym;
 5. Dobre praktyki, aspekty prawne.

Część praktyczna:

Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością neurologiczną bądź ze względu na chorobę psychiczną.

V Blok: Niepełnosprawności ze względu na narząd słuchu i wzroku.

Część teoretyczna:

 1. Rodzaje i stopień niedosłuchu oraz jego wpływ na codzienne funkcjonowanie;
 2. Bariery funkcjonalne w przekazywaniu wiedzy podczas zajęć dydaktycznych;
 3. Sposoby dostosowania komunikacji z osobami o różnym stopniu niedosłuchu w procesie dydaktycznym oraz podczas egzaminów;
 4. Sposoby prezentowania informacji mówionej osobom o różnym stopniu niedowidzenia bądź
 5. niewidomym;
 6. Dobre praktyki, aspekty prawne.
 7. Część praktyczna:

Zapoznanie ze sprzętem wspomagającym proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnością narządu słuchu; Spojrzenie z perspektywy osób z różnymi rodzajami niedosłuchu.

VI Blok: Osoba z niepełnosprawnością, jej wykształcenie i przyszłość na ryku pracy.

Szkolenie nt. pracy ze studentem ze spektrum autyzmu

Ogólny zarys:

Szkolenie przedstawia obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu a także sposób ich wpływu na proces dydaktyczny i komunikację. Uczestnicy szkolenia otrzymają zbiór wskazówek jak przygotowywać proces dydaktyczny by był on dostępny i przyjezdny dla obu stron.

Program

 1. Wprowadzenie do wparcia studentów z niepełnosprawnością;
 2. Cechy charakterystyczne zaburzeń z spektrum autyzmu i zaburzenia współwystępujące;
 3. Wpływ zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu na funkcjonowanie w środowisku akademickim;
 4. Potencjał akademicki studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego wykorzystywanie;
 5. Reagowanie na nietypowe zachowania studentów;
 6. Formy wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w ramach organizacji zajęć oraz adaptacji zaliczeń i egzaminów) w świetle obowiązujących uregulowań prawnych (ustawa, regulamin studiów etc.);
 7. Współpraca z otoczeniem studenta z Zespołem Aspergera.
Szkolenie nt. pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi

Ogólny zarys

Szkolenie przedstawia obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu a także sposób ich wpływu na proces dydaktyczny i komunikację. Uczestnicy szkolenia otrzymają zbiór wskazówek jak przygotowywać proces dydaktyczny by był on dostępny i przyjezdny dla obu stron.

Program

 1. Przedstawienie wybranych zaburzeń psychicznych;
 2. Poznawcze aspekty zaburzeń i ich wpływ na proces dydaktyczny;
 3. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi;
 4. Leczenie farmakologiczne i jego wpływ na zdolności uczenia się;
 5. Warsztat.