Wszelkie pytania prosimy kierować:

Ariel Fecyk
609-422-651, a.fecyk@tnm.org.pl

Sekretariat Stowarzyszenia
„Twoje Nowe Możliwości”:
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-57-73, biuro@tnm.org.pl