Wszelkie pytania prosimy kierować:

Kamila Balcer
+48 515 759 723, k.balcer@tnm.org.pl

Sekretariat Stowarzyszenia
„Twoje Nowe Możliwości”
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-57-73, biuro@tnm.org.pl