Świadoma Kadra – szkolenia i panele dyskusyjne dla wykładowców i pracowników uczelni wyższych, odbywają się już 2 rok.

W 2016 przeprowadziliśmy 14 szkoleń dla 8 uczelni, czyli pokonując łącznie ok. 4042 km. i nocując w 8 różnych hotelach, w sumie spotkaliśmy się ze 148 osobami, którym przekazywaliśmy wiedzę na temat możliwości wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, oraz prowadziliśmy szkolenia z dobrych praktyk w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W szkoleniach „Świadoma Kadra” wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo – Technicznego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Śląskiej.

Naszym zadaniem jest uświadamianie kadry akademickiej na specyficzne uwarunkowania wynikające z niepełnosprawności, i z dumą możemy stwierdzić, że powoli osiągamy swój cel. Przy okazji ewaluacji projektu co rusz dochodzą nas słuchy, że nauczyciele akademiccy częściej ze zrozumieniem podchodzą do zmiany form zaliczenia ćwiczeń dla niepełnosprawnych studentów. Dalej jednak sporo do zrobienia przed nami – projekt Świadoma Kadra służy, między innymi, uświadomieniu, że wydłużenie czasu zaliczenia jest konieczne dla studentów zmagających się z zaburzeniami koncentracji i pamięci. Uczulamy również, że nie można tych problemów traktować jako braku zdolności uczenia się a raczej jako utrudnienie, które należy niwelować.

Sporym zaskoczeniem, przy tegorocznej edycji projektu, była popularność tematów związanych z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem. W związku z tym naszym planem na przyszłość jest uruchomienie w ramach Świadomej Kadry odrębnych szkoleń, traktujących jedynie o tych problemach.