„Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację – KONTYNUACJA 4

Termin realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie 2022-04-01
 • Zakończenie 2023-03-31

Projekt jest kontynuacją projektu z konkursu 1/2019, który jest obecnie realizowany z powodzeniem dużym zainteresowaniem. Jego kształt jest efektem doświadczeń realizacji „Świadomej kadry” w latach 2012-2020 oraz m.in. placówki Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego, gdzie na co dzień rozwiązywane są problemy studiujących i kandydujących na studia os. niepełnosprawnych.

Po sytuacjach z jakimi przychodzą studenci i kandydaci niepełnosprawni do placówki, widać jak niezbędne jest dostarczanie wiedzy osobom zaangażowanym w proces rehabilitacji i wspierania kształcenia. Niniejszy projekt to cykl szkoleń dotyczących ograniczeń osób z niepełnosprawnościami w procesie dydaktycznym na uczelniach wyższych.

Adresowany on jest do dwóch grup odbiorców:

 • kadry instytucji organizujących wsparcie dla młodych osób planujących studiowanie oraz już studiujących: pracownicy biur ds. osób
  niepełnosprawnych na uczelniach, pracownicy MOPS/PCPR, kadra organizacji pozarządowych;
 • asystentów osobistych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością, które studiują lub uczą się: pracujący w organizacjach pozarządowych, na uczelniach czy w instytucjach publicznych.

Szkolenia będą odbywać się w dwóch formach: stacjonarnej oraz wyjazdowej. Szkolenia stacjonarne odbędą się w Szczecinie dla os. z zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz we Wrocławiu dla osób z woj. dolnośląskiego i opolskiego. Szkolenia wyjazdowe zorganizowane będą w obiektach, które wyłonimy w odpowiedniej procedurze, dojazd zostanie zapewniony uczestnikom z województw objętych projektem.
Podczas szkoleń poruszane będą takie tematy jak:

 • Metody pracy w procesie dydaktycznymi około dydaktycznym z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności ze szczególnym
  naciskiem na zaburzenia ze Spektrum Autyzmu oraz zaburzenia zdrowia psychicznego;
 • Psychologia pracy asystenta dydaktycznego i osobistego OzN: odpowiedzialność, asertywność i autonomia, relacja z rodziną
  beneficjenta, stres i jak sobie z nim radzić;
 • Praca kadry administracyjnej zarządzającej i tworzącej usługi wspierające uczące się i studiujące osoby z niepełnosprawnością;
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji na podstawie doświadczeń uczestników.

Projekt poza faktem dostarczenia konkretnej wiedzy, pozwoli wpłynąć na poprawę jakości i korelację wsparcia dedykowanego uczącym się os. z niepełnosprawnością poprzez spotkanie przedstawicieli różnych instytucji.

 

od lewej flaga i godło Polski logo PFRON