O szkoleniach

„Świadoma Kadra” – szkolenia nauczycieli akademickich, pracowników uczelnianych biur karier oraz pracowników administracyjnych uczelni wyższych to oferta programów szkoleń dbający. Państwu rzetelnej wiedzy z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Programy szkoleń przez nas oferowane są dopasowywane do wymogów konkretnej uczelni. Tematy na nich poruszane mogą mieć charakter przeglądowy lub koncentrować się na konkretnym rodzaju niepełnosprawność. Szkolenia realizowane są przez praktyków na co odzień pracującymi ze osobami z niepełnosprawnością.