O projekcie

„Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację – KONTYNUACJA 3

Termin realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie 2021-04-01
 • Zakończenie 2022-03-31

Projekt jest kontynuacją projektu z konkursu 1/2019, który jest obecnie realizowany z powodzeniem dużym zainteresowaniem. Jego kształt jest efektem doświadczeń realizacji „Świadomej kadry” w latach 2012-2020 oraz m.in. placówki Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego, gdzie na co dzień rozwiązywane są problemy studiujących i kandydujących na studia os. niepełnosprawnych.

Po sytuacjach z jakimi przychodzą studenci i kandydaci niepełnosprawni do placówki, widać jak niezbędne jest dostarczanie wiedzy osobom zaangażowanym w proces rehabilitacji i wspierania kształcenia. Niniejszy projekt to cykl szkoleń dotyczących ograniczeń osób z niepełnosprawnościami w procesie dydaktycznym na uczelniach wyższych.

Adresowany on jest do dwóch grup odbiorców:

 • kadry instytucji organizujących wsparcie dla młodych osób planujących studiowanie oraz już studiujących: pracownicy biur ds. osób
  niepełnosprawnych na uczelniach, pracownicy MOPS/PCPR, kadra organizacji pozarządowych;
 • asystentów osobistych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością, które studiują lub uczą się: pracujący w organizacjach pozarządowych, na uczelniach czy w instytucjach publicznych.

Szkolenia będą odbywać się w dwóch formach: stacjonarnej oraz wyjazdowej. Szkolenia stacjonarne odbędą się w Szczecinie dla os. z zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz we Wrocławiu dla osób z woj. dolnośląskiego i opolskiego. Szkolenia wyjazdowe zorganizowane będą w obiektach, które wyłonimy w odpowiedniej procedurze, dojazd zostanie zapewniony uczestnikom z województw objętych projektem.
Podczas szkoleń poruszane będą takie tematy jak:

 • Metody pracy w procesie dydaktycznymi około dydaktycznym z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności ze szczególnym
  naciskiem na zaburzenia ze Spektrum Autyzmu oraz zaburzenia zdrowia psychicznego;
 • Psychologia pracy asystenta dydaktycznego i osobistego OzN: odpowiedzialność, asertywność i autonomia, relacja z rodziną
  beneficjenta, stres i jak sobie z nim radzić;
 • Praca kadry administracyjnej zarządzającej i tworzącej usługi wspierające uczące się i studiujące osoby z niepełnosprawnością;
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji na podstawie doświadczeń uczestników.

Projekt poza faktem dostarczenia konkretnej wiedzy, pozwoli wpłynąć na poprawę jakości i korelację wsparcia dedykowanego uczącym się os. z niepełnosprawnością poprzez spotkanie przedstawicieli różnych instytucji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON tekst rozwijający skrót po prawej stronie po lewej schematyczny kwiat czerwony z zieloną łodygąThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.