Poradnictwo zawodowe

doradztwoStudenci i absolwenci z rożnymi rodzajami niepełnosprawności spotykają się z wieloma barierami podczas realizacji studiów i po ich zakończeniu. Z doświadczeń Stowarzyszenia wynika, że potrzebują dodatkowego wsparcia w przełamywaniu barier mentalnych
i podnoszeniu samooceny.

Details