Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z art. 32, pkt.1. statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20.08.2012 r. (poniedziałek), o godz. 17:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Spiżowej 19/5C. W przypadku nie osiągnięcia quorum, zgodnie z art. 23, pkt. 4. statutu, drugi termin planuje się na 21.08.2012r. (wtorek), o godz. 17:00, w tym samym miejscu. Konieczność… Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Details

Poradnictwo zawodowe

doradztwoStudenci i absolwenci z rożnymi rodzajami niepełnosprawności spotykają się z wieloma barierami podczas realizacji studiów i po ich zakończeniu. Z doświadczeń Stowarzyszenia wynika, że potrzebują dodatkowego wsparcia w przełamywaniu barier mentalnych
i podnoszeniu samooceny.

Details