Konferencja „Możliwości a Bariery”. Praktyki wspierania studentów niepełnosprawnych.

Konferencja „Możliwości a Bariery. Praktyki wspierania studentów niepełnosprawnych” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego odbyła się 22.04.2013r. w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Konferencja służyła omówieniu praktycznych aspektów wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach publicznych oraz niepublicznych oraz przyjrzeniu się ogółowi działań wspierających osoby z niepełnosprawnością, prowadzonych na Dolnym Śląsku.

Details