Badania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – podsumowanie

Oprócz Face Controllera, rok 2016 upłynął nam pod znakiem innego projektu badawczego. Wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych sprawdzaliśmy, w jakim stopniu PFRONowskie programy Student I i Student II przekładają się na poprawę jakości życia jego beneficjentów. W ramach badań, diagnozowaliśmy sytuację społeczno – zawodową absolwentów uczelni, korzystających z programów skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami. Zwróciliśmy… Badania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – podsumowanie

Details

Nowy projekt

Miło nam poinformować, iż rozpoczynam realizację projektu: „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Okres realizacji projektu to 01.01.2017 – 31.03.2019. Zasady rekrutacji, harmonogram i opis form wsparcia wkrótce będzie dostępny na dedykowanej projektowi podstronie serwisu www.tnm.org.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Details