Dlaczego powstało Stowarzyszenie?
ludziki przy stole

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” od 2008 roku zajmuje się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia. Od ponad ośmiu lat organizujemy wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, kursy językowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów i absolwentów niepełnosprawnych, adaptujemy podręczniki akademickie, tak aby były dostępne dla osób słabowidzących i niewidomych. Prowadzimy poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów. Z organizacji zrzeszającej studentów staliśmy się think tankiem, czyli organizacją ekspertów w dziedzinie kształcenia osób z niepełnosprawnościami.

Co Stowarzyszenie chce zmienić?

Naszym celem jest tworzenie nowych możliwości z zakresu kształcenia i aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością. Następnie wprowadzanie tych rozwiązań do głównego nurtu polityki w postaci standardów. Obecnie w Polsce problemem jest nie tyle brak wsparcia, co jego rozproszenie oraz brak standaryzacji. Każda uczelnia wypełnia obowiązek wsparcia studentów zapisany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym na swój sposób. Chcemy, by studenci i kandydaci na studia mogli ocenić dostępność uczelni według uniwersalnych norm, następnie by realizowali te studia na zadowalającym ich poziomie.

dwa ludziki z puzzlami
Jaki jest kierunek rozwoju Stowarzyszenia?
Cel

Stowarzyszenie jako dorosła już organizacja o charakterze eksperckim szczególną uwagę przywiązuje do rozpowszechniania wypracowanej w projektach wiedzy. Po za realizowanymi działaniami adresowanymi bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie tworzy działania lobbystyczne, rzecznicze oraz szkolenia świadomościowe dla kadr akademickich. W tym zakresie Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Peda zainicjował utworzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością złożonej z przedstawicieli 12 uczelni. Zaś Wiceprezes Ariel Fecyk realizuje program szkoleń dla nauczycieli akademickich i kadr administracji uczelni „Świadoma Kadra 2015″.