Biuro Zarządu, Zespół Doradztwa dla Uczelni
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-57-73
FAX (71) 734-57-19
biuro@tnm.org.pl
Zespół Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego, Coachingu i Wsparcia Psychologicznego
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-58-62
a.grzegorczyk@tnm.org.pl
Zespół Adaptacji Materiałów Dydaktycznych
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-58-62
adaptacja@tnm.org.pl
ADRES KORESPONDENCYJNY
Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości"
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
KRS: 0000316157
NIP: 8992655262
REGON: 020850728
Rachunek bankowy: 84 1160 2202 0000 0001 2152 8264 Bank Millenium