informacja

Raport z rozpoznania ofertowego na transport studentów z niepełnosprawnością – SZCZECIN

Poniżej można zapoznać się z raportem z przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt.: „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

RAPORT Z ROZPOZNANIA

 

informacja

Raport rozpoznania ofertowego na transport studentów z niepełnosprawnością – WROCŁAW

Poniżej można zapoznać się z raportem z przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt.: „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

RAPORT Z ROZPOZNANIA

informacja

Zapytanie ofertowe na realizację kursów jerzyków obcych

Zapraszamy podmioty do składania ofert w zapytaniu ofertowym zgodnie z poniżej publikowaną dokumentacją. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Absolwent w pracy” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy. 2018.10.05 formularz ofertowy 2018.10.05 formularz zamówienia 2018.10.05 zapytanie ofertowe AKTUALIZACJA 12.10.2018… Zapytanie ofertowe na realizację kursów jerzyków obcych

informacja

Zapytanie na transport studentów z niepełnosprawnością – WROCŁAW

Zapraszamy podmioty do składania ofert w zapytaniu ofertowym zgodnie z poniżej publikowaną dokumentacją. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

2018.10.03 formularz ofertowy Wrocław

2018.10.03 formularz zamówienia

2018.10.03 zapytanie ofertowe