informacja

Zakończenie postępowania „Studiuj Niezależnie”

Do przewidzianego w zapytaniu ofertowym z dnia 18 lutego 2019 r.  terminu wpłynęły  4 oferty spełniająca wymagania od firm: Grupa Audyt Sp. z o.o. AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski DPC A DANYLCZENKO I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA Audium Andrzej Dwórnik Wybór najkorzystniejszej oferty Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Audium Andrzej Dwórnik, ul. Działakowa 26/8, 50-538… Zakończenie postępowania „Studiuj Niezależnie”

informacja

Zakończenie postępowania „Świadoma Kadra”

Do przewidzianego terminu w zapytaniu ofertowym z dnia 18 lutego ws. audytu projektu „Świadoma Kadra”   wpłynęły  4 oferty spełniająca wymagania od firm: Grupa Audyt Sp. z o.o. AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski DPC A DANYLCZENKO I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA Audium Andrzej Dwórnik Wybór najkorzystniejszej oferty Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Audium Andrzej Dwórnik, ul.… Zakończenie postępowania „Świadoma Kadra”

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja”. Treść zapytania… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „”Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami  w… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania  „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”

informacja

Raport z zapytania ofertowego na realizację kursów językowych

Poniżej można zapoznać się z raportem z przepatrzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Absolwent w pracy” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy.

RAPORT Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO