Życzenia Świąteczne!

grafka świąteczna

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu „wielkości”, o której mówił Jan Paweł II, a także wiele zadowolenia z podjętych dotąd wyzwań oraz odwagi w wyznaczaniu nowych celów w 2015 roku. Do zobaczenia.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”

Dżamp Weekendowy 2014 - krótka relacja!

12-14 grudnia 2014 odbył się Dżamp Weekendowy 2014 czyli wyjazd turystyczno-integracyjny dla studentów z niepełnosprawnościami z województw Dolnośląskiego, Małopolskiego, Opolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego. Na wyjazd zaproszone zostały również organizacje pozarządowe oraz studenckie a wśród niech Fundacja Katarynka, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Wigor, Fundacja Metro, Klub Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej SKOK, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza w Poznaniu,Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Uczestnicy korzystali z atrakcji oferowanych przez hotel jaki i przez bogaty program w skład którego weszły dwie wycieczki: Ziemia Sądecka (12.12.2014) oraz Poprad miasto oraz termy (13.12.2914). Wieczory zaś upłynęły po znakiem zabaw integracyjnych przy dźwiękach muzyki.

Warto też dodać, że był to 10 wyjazd z cyklu Dżamp co postanowiliśmy uświetnić tortem i tradycyjnym "Sto lat".

W wydarzeniu udział wzięło 120 osób w tym 88 osób z niepełnosprawnościami i 32 osoby będące opiekunami oraz kadrą obsługująca wyjazd.

Rada Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnościami
27 października 2014 roku w murach Politechniki Wrocławskiej 12 uczelni z województwa Dolnośląskiego i Opolskiego podpisało ze Stowarzyszeniem "Twoje Nowe Możliwości" list intencyjny powołujący Radę. Inicjatorem powstania Rady jest Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Peda. Ma ona za zadanie wypracowywanie rozwiązań służących społeczności studentów z niepełnosprawnościami. Z Treść listu można zapoznać się tutaj.

baner "mogę więcej, bo chcę"

Rywalizacja organizacji studenckich!

Organizacje studenckie! Zapraszamy Was do udziału w wydarzeniu „Mogę więcej, bo chcę!” 27 października w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej (Bibliotech, część A) Zmierzcie się w rywalizacjach pt. „Zamień się miejscami” Co to znaczy? Weź udział w wyścigu w – skersów Weź udział w torze przeszkód Zobacz czy potrafisz zrobić kanapkę w goglach imitujących różne wady… Rywalizacja organizacji studenckich!

logo zaproszenia "Mogę więcej, bo chcę"

Mogę więcej, bo chcę! – WROCŁAW

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” ma przyjemność zaprosić na wydarzenie

Mogę Więcej, Bo Chcę – WROCŁAW,

w ramach którego odbędzie się:

Panel dyskusyjny „Efektywna edukacja osób niepełnosprawnych: w ramach którego odbędą się spójny system czy zbiór niezależnych etapów?”

oraz Podpisanie listu intencyjnego powołującego Radę Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnościami