Krakowskie Dni Integracji

Dnia 17 kwietnia br. Reprezentanci Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” wzięli udział w Krakowskich Dniach Integracji. Temat, którego dotyczył panel dyskusyjny to „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- jak jest naprawdę?”.

Ciąg dalszy posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny

images Dalszy ciąg posiedzenia komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny to kontynuacja poprzedniej dyskusji, opierającej się na informacjach NIK-u o wynikach funkcjonowania kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach. Jednak tym razem przedmiotem szczególnej uwagi były procedury egzaminacyjne przygotowywane pod kątem potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.