znak informacji

Dyżury doradcy zawodowego i coacha

Dyżury doradcy zawodowego –  Ilony Jareckiej
Środa: 8:30 – 10:30
Ostatni piątek miesiąca: 13:00 – 15:00

Kontakt:
tel. kom.: 514 295 595
e- mail: i.jarecka@tnm.org.pl

Sesje coachingowe: Alina Kowalczyk-Peda
Terminy spotkań ustalane indywidualnie

Kontakt:
tel. kom.: 600 583 229
e-mail: a.kowalczyk@tnm.org.pl

IX Dolnośląskie Forum Integracyjne

20 września 2013r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się kolejna edycja Dolnośląskiego Forum Integracyjnego „Turystyka i rekreacja – bez barier”.
Tegoroczne Forum poświęcone było propagowaniu różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne. W trakcie Forum można było zapoznać się  m.in. z ofertą rekreacyjno-turystyczną dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Dolnego Śląska (dr Beata Blachura), posłuchać o podróżach na wózku inwalidzkim w krajach Azji i Afryki (dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. nadzw.), a także zapoznać się ze stanem badań nad turystyką osób niepełnosprawnych w Polsce (prof. nadzw. dr hab. Janusz Marak, dr Sylwia Toczek-Werner – Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Kolejny raz nas doceniono! Lodołamacze 2013.

9 września br. odbyła się regionalna gala VIII edycji konkursu Lodołamacze 2013.W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nagradzano przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe z województw dolnośląskiego i opolskiego. Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” otrzymało III miejsce w kategorii „Lodołamacz-Instytucja”.

Konferencja w Pałacu Prezydenckim, 5 września 2013r.

W rocznicę ratyfikowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim została zorganizowana konferencja pt. „Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna, a problemy osób niepełnosprawnych”. Udział w niej wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.