Dżamp Weekendowy 2015 - krótka relacja!

04-06 grudnia 2015 odbył się Dżamp Weekendowy 2015 - wyjazd turystyczno-integracyjny dla studentów z niepełnosprawnościami z województwa dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i mazowieckiego. W wyjeździe wzięły również udział organizacje pozarządowe oraz studenckie, a wśród niech Fundacja Katarynka, Klub Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej SKOK, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczestnicy korzystali z atrakcji oferowanych przez hotel oraz program wyjazdu, w którego skład wchodziły dwie wycieczki: Pętla Beskidzka oraz Żywiec i Okolice. Obydwie wycieczki odbyły się w piątek 04.12.2015. W kolejnym dniu tj. sobota 04.12.2015 r. odbyła się wycieczka do term w BESENOVEJ. Wieczory zaś upłynęły po znakiem zabaw integracyjnych przy dźwiękach muzyki.

W wydarzeniu udział wzięło 96 osób w tym 70 osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe osoby to opiekunowie oraz kadra obsługująca wyjazd..

Projekt finansowany jest ze środków PFRON

Karolina
Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego ZAPRASZA!

Przypominamy: w ramach Centrum Wsparcia Edukacyjno Zawodowego możecie skorzystać ze wsparcia w załatwianiu spraw formalnych na Waszych uczelniach. Możliwa jest pomoc w kontakcie z władzami szkoły/uczelni, wsparcie w tworzeniu dokumentacji, pisaniu różnego rodzaju podań/odwołań itp.A jeśli ktoś z Was chciałby zwiedzić konkretną uczelnię, również pod kątem swojej niepełnosprawności skontaktujcie się z naszą konsultantką ds. studentów z niepełnosprawnościami: k.bugaryn@tnm.org.pl. Na pewno uzyskacie poradę oraz potrzebne informacje. Zapraszamy także do naszego biura przy ul. Spiżowej 17A/7A.

Wsparcie w załatwianiu czynności formalnych na uczelni to jeden z filarów Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego. Zadanie kierowane jest do osób, które studiują bądź wybierają się na studia i posiadają problem, który utrudnia im naukę, bądź zaliczenia/funkcjonowanie na uczelni.

Twoje Nowe Możliwości z Lodołamacz 2014 INSTYTUCJA

8 października 2014 roku otrzymaliśmy statuetkę Lodołamacza w kategorii "Instytucja". Chcielibyśmy podziękować za wyrazy uznania dla działalności Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Otrzymanie nagrody na etapie ogólnopolskim konkursu Lodołamacze 2014 to wielki zaszczyt. Na nasze rezultaty składa się ciężka praca całego zespołu. Jeszcze raz dziękujemy!