Pracowity tydzień.

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Peda uczestniczył 23 maja w II Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Sejmie RP. Obrady dotyczyły zmianom  w prawodawstwie rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W  kongresie uczestniczyli min. Prezes PFRON-u Robert Kwiatkowski, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz czy Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i… Pracowity tydzień.

Plany na przyszłość.

  16 maja spotkaliśmy się w prawie  całym składzie aby, podsumować dotychczasową  działalność, ale i też omówić plany na najbliższe miesiące. Harmonogram na najbliższy czas obfituję wieloma wydarzeniami. Krzysztof Peda – prezes Stowarzyszenia i Ariel Fecyk szczegółowo opowiedzieli o zbliżających się rzeczach.   W trakcie spotkania oficjalnie przywitaliśmy nowych pracowników: Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycnych: Olga… Plany na przyszłość.