informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja”. Treść zapytania… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „”Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami  w… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania  „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”

informacja

Raport z zapytania ofertowego na realizację kursów językowych

Poniżej można zapoznać się z raportem z przepatrzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Absolwent w pracy” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy.

RAPORT Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

informacja

Raport z rozpoznania ofertowego na transport studentów z niepełnosprawnością – SZCZECIN

Poniżej można zapoznać się z raportem z przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt.: „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

RAPORT Z ROZPOZNANIA

 

informacja

Raport rozpoznania ofertowego na transport studentów z niepełnosprawnością – WROCŁAW

Poniżej można zapoznać się z raportem z przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt.: „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

RAPORT Z ROZPOZNANIA