logo projektu u góry trzy postaci od lewej żółta podpierająca się laską druga niebieska stojąca trzecia czerwona na wózku postaci są schematyczne ich tułowie podobne są do trójkątów a głowy są okrągłe pod spodem czarny napis składający się z dwóch rzędów w pierwszym rzędzie słowo "politechnika" w drugim słowa "nowych szans"

„Politechnika Nowych Szans”

Politechnika Wrocławska jest krajowym pionierem nie tylko w dziedzinach nauki i innowacyjności, ale także we wdrażaniu rozwiązań dla Osób z Niepełnosprawnością. Od wielu lat dzięki działaniom przede wszystkim pana Jerzego Borowca – Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wypracowano wiele dobrych praktyk, a mury uczelni opuściło wielu studentów z niepełnosprawnościami. Dzięki dostępności uczelni mogli oni zdobyć… „Politechnika Nowych Szans”

Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Od ponad 10 lat dążymy do tego, aby każda uczelnia w Polsce była dostosowana do studentów z różnymi potrzebami, nie tylko pod względem architektonicznym, ale również komunikacyjnym, programowym i proceduralnym. Nasze wysiłki przynoszą coraz większe rezultaty, a dzięki konkursowi „Uczelnia dostępna” możemy zrobić jeszcze więcej! Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu napisaliśmy i od kilku… Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu