obraz ozdobny

III – edycja warsztatów w Kowarach dla kadr wspierających osoby z niepełnosprawnościami na uczelniach

Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejną odsłonę Spotkania Pełnomocników Rektorów ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz pracowników Biur ds. Osób z Niepełnosprawnością Uczelni Wyższych. Wydarzenie organizowane już od kilku lat, jest docenianą przez Państwa platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie udzielania wsparcia. Cieszymy się, że w tym roku, mimo wciąż panującej epidemii, możemy ponownie zaprosić Państwa… III – edycja warsztatów w Kowarach dla kadr wspierających osoby z niepełnosprawnościami na uczelniach