logo rady Ekspertów u góry na fioletowym tle biały napis "Rada Ekspertów" poniżej szary tekst na białym tle "ds. studentów z niepełnosprawnościami"

Już w najbliższych dniach (20-21 maja 2021 r.) odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa III Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2021. Tegorocznym gospodarzem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości  oraz Uczelnie zrzeszone w Radzie Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością.

Spotkania odbędą się całkowicie online (platforma ZOOM) w godzinach 9-14:45. Hasło przewodnie w tym roku to „Niepełnosprawność w życiu publicznym, od otwartości do dostępności”. Celem tej cyklicznej imprezy zawsze były spotkania, podczas których uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i poglądami. W tym roku również liczymy na tak ważny aspekt tych dni. W programie wykłady, prelekcje i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli środowisk akademickich z Wrocławia oraz Opola, a także osoby wspierające na co dzień funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w różnych instytucjach.

Spotkania zostały podzielone na sześć części:

  • projektowanie i technologie otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnością,
  • aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami (część 1 i część 2) – w tym bloku tematycznym, podzielonym na dwie części, prowadzący opowiedzą o możliwościach podejmowania wysiłku sportowego przez osoby z niepełnosprawnością, roli jaką odgrywa on w ich życiu, a także dobrych praktykach przy prowadzeniu zajęć sportowych w formie online,
  • funkcjonowanie społeczności akademickiej w czasie epidemii – aspekty psychologiczne i społeczne,
  • wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (takie jak ewakuacja, nauczanie języków obcych, komunikacja czy radzenie sobie ze stresem),
  • panel dyskusyjny Pełnomocników ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością – opowiedzą oni o tym, jak pandemia zmieniła formy udzielanego wsparcia i jak wpłynęła na funkcjonowanie BONów oraz samych Pełnomocników.

Podczas konferencji odbędą się również dwie sesje warsztatowe. Są to: „Taniec dostępny dla wszystkich” (mgr Olga Szymańska) oraz „Typologia osobowości, czyli jak komunikować się w zespole” (mgr Katarzyna Pazdan). Zapisy na warsztaty są możliwe podczas rejestracji na konferencję, w każdych zajęciach może wziąć udział 15 osób, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w warsztatach jak i konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do zgłoszeń poprzez nasz formularz (zwłaszcza osoby ze specjalnymi potrzebami związanymi z uczestnictwem np. tłumaczem języka migowego):

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DV_cY9EljkevuOxhp8fXHzT6fmijnchGqHGuQc8GZKhUQ0tHRTNVQ0w1OEQ5SUhWSDlNU1VGRkw3VC4u

Serdecznie zapraszamy!