Mamy przyjemność zaprosić na XIV edycji konferencji: PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT. W tym roku dołączyliśmy jako współorganizatorzy przedsięwzięcia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Konferencja jak co roku poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego.

Konferencja odbędzie się 1-2 grudnia 2020 r. w formie online

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program poniżej. Udział w konferencji można zgłosić za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/FFEwbE4W8UjtnuPL7

Termin przesyłania zgłoszeń mija 27 listopada 2020 r. Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma e-mailowe potwierdzenie rejestracji zawierające informacje na temat szczegółowego programu konferencji, oraz linka do udziału w Konferencji.

Bardzo liczymy na aktywny udział w spotkaniu, w trakcie którego możliwa będzie dyskusja w czasie rzeczywistym.

 

I DZIEŃ (01.12.2020 r.)

08:30-09:00

Kwestie techniczne

09:00-09:30

Otwarcie Konferencji

09:30-10.00

Ustawa z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – efekty wdrożenia; Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

10.00-11.30 

Dostępność kształcenia podczas pandemii; dr hab. inż. Katarzyna Jach Prof. Politechniki Wrocławskiej, dr Anna Borkowska, Politechnika Wrocławska

11.30-11.45

Przerwa

11.45-12.45

Funkcjonowanie Biur Osób z Niepełnosprawnościami w okresie pandemii;

dr Małgorzata Trojańska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Anna Duczmalewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych działającej przy KRASP

12.45-13.15

ATU – Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami, dobre praktyki w Europie; dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

13.15-13.30

Zakończenie I-ego dnia Konferencji

II DZIEŃ (02.12.2020 r.)

08:30-09:00

Kwestie techniczne

09:00-10:30 

Technologie na uczelni w dobie pandemii; Piotr Witek, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

10.30-10.45

Przerwa

10:45-12:00 

Wsparcie asystenckie w dobie pandemii; Izabela Rusin, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

12:00-12:45 

Czy pandemia coś nam dała? Usprawnienia, które pozostaną na uczelni; dr Patrycja Goryń, Pełnomocnik Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytet w Białymstoku

12:45-13:00

Zakończenie konferencji