logo projektu u góry trzy postaci od lewej żółta podpierająca się laską druga niebieska stojąca trzecia czerwona na wózku postaci są schematyczne ich tułowie podobne są do trójkątów a głowy są okrągłe pod spodem czarny napis składający się z dwóch rzędów w pierwszym rzędzie słowo "politechnika" w drugim słowa "nowych szans"

„Politechnika Nowych Szans”

Politechnika Wrocławska jest krajowym pionierem nie tylko w dziedzinach nauki i innowacyjności, ale także we wdrażaniu rozwiązań dla Osób z Niepełnosprawnością. Od wielu lat dzięki działaniom przede wszystkim pana Jerzego Borowca – Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wypracowano wiele dobrych praktyk, a mury uczelni opuściło wielu studentów z niepełnosprawnościami. Dzięki dostępności uczelni mogli oni zdobyć… „Politechnika Nowych Szans”