Dziś 15.05.2020 kontynuowaliśmy dyskusję na temat wyzwań, jakie postawiła epidemia przed organizatorami wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Ten webinar zdominowała tematyka wydatkowania ministerialnej dotacji oraz realizacji projektów w czasie kryzysu.

Zaczęliśmy od prezentacji Bartosza Zycha, który przedstawił jak Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości poradziło sobie w obliczu konieczności przeprowadzania szkoleń online. Jesteśmy partnerem trzech uczelni wyższych w realizacji projektów w ramach programu „Uczelnia Dostępna”. W projektach odpowiadamy za przeprowadzenie szkoleń. Aby założenia zostały zrealizowane bez opóźnień, zdecydowaliśmy się na zmianę formy szkoleń i zaproszenie ich uczestników na spotkania online. Bartosz Zych opowiedział ile pracy kosztowało nas stworzenie formuły, która będzie dorównywać atrakcyjnością szkoleniom stacjonarnym. Przedstawił trudności na jakie napotkaliśmy oraz jak je rozwiązaliśmy, aby na tych przykładach przedstawiciele uczelni mogli się przekonać czy warto podążyć za naszym przykładem.

Kolejną prezentację poprowadził Ariel Fecyk, który mówił o wyzwaniach w realizacji projektów oraz wydatkowania dotacji w czasie epidemii, a także zaraz po niej, w okresie „odmrażania”. Głównym zagrożeniem są znaczne opóźnienia w realizacji projektów, spowodowane zawieszeniem działań nie tylko uczelni, ale też wielu firm wykonujących remonty, czy dostarczających różne usługi. To, co powoduje opóźnienia w projektach, jest też zagrożeniem dla wydatkowania ministerialnej dotacji, którą w ciągu roku trzeba wykorzystać na poziomie 70%, jeśli to nie nastąpi, kwota przyznana
w kolejnym roku będzie mniejsza. Obecnie zwolniła realizacja wszystkich planowanych działań, należy się jednak spodziewać, że procesy znacznie przyspieszą od nowego roku akademickiego. Szybkie zrealizowanie zakupów czy remontów na jesieni może być niemożliwe, ponieważ popyt w tym obszarze będzie ogromy, a wtedy czas realizacji zamówień znacznie się wydłuży. W ramach działań zapobiegawczych proponujemy:

- przeprowadzić analizę poziomu wydatkowania dotacji;

- przygotować plan zamówień aby osiągnąć 70% wydatkowania dotacji;

- jeśli jest widoczne zagrożenie że ten cel nie zostanie osiągnięty warto porozumieć się z uczelniami
w podobnej sytuacji i wystosować do Ministerstwa list z prośbą o przesunięcie na kolejny rok kwoty większej niż 30% niewykorzystanych środków;

- warto składać teraz zapytania ofertowe i zamówienia. Przedsiębiorcy są w trudnej sytuacji, dzięki czemu są bardziej skłonni do negocjacji cenowych. Nie będzie również problemu z umówieniem terminów realizacji zamówień.

Podobne zagrożenia dosięgają projektów w ramach „Uczelni dostępnej”. Oprócz problemów
z zamówieniami , dochodzą trudności w realizacji szkoleń, rekrutacji ich uczestników, wywiązania się z terminów zapisanych we wnioskach.

Podczas pracy w grupach pochyliliśmy się nad następującymi kwestiami:

  1. Na jakie wyzwania napotykają w swoich projektach uczestnicy spotkania?
  2. Jakie wyzwania w wydatkowaniu dotacji widzą na swoich uczelniach?
  3. Jakie trudności są z realizacją szkoleń online w projektach?
  4. Czy szkolenia w formie online mają przyszłość również po epidemii.

Dyskusje były bardzo żywe, jednak wszyscy zgodzili się co do tego że szkolenia stacjonarne zdecydowanie są lepszym rozwiązaniem. Tylko one dają możliwość osobistego doświadczenia niepełnosprawności podczas ćwiczeń warsztatowych. Ogromną rolę odgrywa też interakcja
z prowadzącym a przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami. Większość obecnych przedstawicieli uczelni przyznała że działania projektowe są spowolnione podobnie jak te w sferze wydatkowania dotacji, jednak nie widać aby szybko nastąpił moment krytyczny. Na razie monitorują sytuację i szkicują plany na wypadek gdyby sytuacja drastycznie się zmieniła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkanie, podzielenie się z  nami swoimi doświadczeniami
i spojrzeniem na ważne dla nas kwestie. Cieszymy się, że spędziliśmy dwa owocne dni w tak dużym
i inspirującym gronie. Mamy również nadzieję, że nasze propozycje sprostania wyzwaniom, jakie narzuciła obecna sytuacja, okażą się pomocne.