Od ponad 10 lat dążymy do tego, aby każda uczelnia w Polsce była dostosowana do studentów
z różnymi potrzebami, nie tylko pod względem architektonicznym, ale również komunikacyjnym, programowym i proceduralnym. Nasze wysiłki przynoszą coraz większe rezultaty, a dzięki konkursowi „Uczelnia dostępna” możemy zrobić jeszcze więcej! Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu napisaliśmy i od kilku miesięcy realizujemy projekt „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”.

Uczelnia już od wielu lat wdraża działania mające na celu zwiększenie dostępności. Projekt konkursowy będzie okazją do zwiększenia ich skali i zasięgu oraz zagwarantuje trwałość. Działanie jest o tyle wyjątkowe, że skorzystają na nim nie tylko studenci, ale również wszyscy pracownicy uczelni. Wprowadzimy szereg zmian, które spowodują, że wszyscy poczują się lepiej w murach Uniwersytetu. Pracownicy otrzymają kompetencje do współpracy z Osobami z Niepełnosprawnością
i wsparcie w postaci procedur, których stosowanie zwiększy efektywność nauczania OzN, a im samym ułatwi studiowanie. Głównymi celami do jakich dążymy realizując projekt jest:

– powołanie BON w strukturze Uniwersytetu Ekonomicznego: Biuro będzie m.in. tworzyć oraz rozwijać rozwiązania włączające OzN w życie akademickie, wspierać pracowników i studentów
z niepełnosprawnościami, monitorować funkcjonowanie procedur, odpowiadać na potrzeby
i współpracować z pełnomocnikiem ds. OzN). Student zgłaszający się do BON otrzyma specjalistyczną pomoc, zindywidualizowany plan kształcenia i wiedzę o dostępnych formach wsparcia;

– dostosowanie lub utworzenie regulacji uczelnianych do potrzeb OzN;

– utworzenie nowej strony internetowej uczelni, w pełni dostępnej dla Osób
z Niepełnosprawnościami oraz podstrony BON (wszystkie strony internetowe należące do uczelni  będą jednolite wizualnie, bardziej przejrzyste i funkcjonalne oraz dostosowane do WCAG 2.0) Biblioteka zyska pętlę indukcyjną oraz skaner;

– likwidacja barier architektonicznych: Plan obejmuje przyjrzenie się wszystkim budynkom kampusu
i zdecydowanie, gdzie potrzebne są inwestycje zapewniające ułatwienia w poruszaniu się po nich
a następnie przeprowadzenie remontów (zostaną zamontowane windy, uzupełnione oznaczenia itp.);

– przeszkolenie kadry dydaktycznej oraz zarządzającej i administracyjnej UEW w obszarze niepełnosprawności.

To do czego będziemy najbardziej dążyć jako partner projektu to podniesienie świadomości pracowników uczelni na temat niepełnosprawności. Z doświadczenia wiemy, że największe bariery są właśnie w ludzkich umysłach. Brak wiedzy na temat różnych niepełnosprawności i potrzeb ludzi nimi obdarzonych rodzi lęki, stereotypy i niechęć w kontaktach. Zniwelowanie niewiedzy i lęku zmienia wszystko. W jednym z zadań wpisanych w projekt przeprowadzimy szereg szkoleń świadomościowych dla kilkuset pracowników. Szkolenia odbędą się w czterech blokach:

  1. Warsztaty świadomościowe 40 grup po 10 osób
  2. Warsztaty z zakresu pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności

w procesie dydaktycznym: 10 grup po 10 osób

  1. Warsztaty specjalistyczne dla kadry administracyjnej i pomocniczej 10 grup po 10 osób (tutaj dostarczymy uczestnikom wiedzy o potrzebach OzN i narzędziach zabezpieczających ich potrzeby.
  2. Warsztat dla kadry zarządzającej 10grup po 10 osób obejmujący Warsztaty z zakresu polityki antydyskryminacyjnej wobec OzN w świetle obecnego prawodawstwa, tworzenia
    i aktualizacji procedur wewnątrzuczelnianych, jak również konsekwentnego stosowania regulacji.

Realizację rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. Ze względu na obecną sytuację prowadzimy szkolenia on-line. Dbamy o to, aby mimo wszystko nie różniły się wiele od szkoleń stacjonarnych, zatem stawiamy na dużą interakcję z uczestnikami oraz atrakcyjną formę zajęć. Ponadto  pomożemy dostosować procedury uczelni do bardziej efektywnego kształcenia Osób z Niepełnosprawnościami. Głównym celem jest, aby były one trwałe i działały dobrze, niezależnie od tego, kto będzie kontrolował ich funkcjonowanie, chcemy wypracować wspólnie pamięć organizacyjną i pomóc pracownikom uczelni spojrzeć na proces kształcenia z perspektywy OzN.

Nadrzędnym celem jest, aby Osoby z Niepełnosprawnościami były integralną częścią środowiska akademickiego, aby były aktywnymi studentami angażującymi się w różne inicjatywy, doktorantami odnoszącymi sukcesy naukowe pracownikami akademickimi, a także pracownikami administracji
i wielu innych szczebli. Projekt „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” to pierwszy krok w tę stronę.

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego zachęcamy do rekrutacji.