Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie II edycji konkursu „Uczelnia dostępna”. W budżecie jest aż 150 mln zł na dostosowanie oferty uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Program realizowany jest przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Finansowanego z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 Konkurs to szansa dla kolejnych uczelni z całej Polski na dostosowanie się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co stanowi jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”. Konkurs NCBR „Uczelnia dostępna” jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, mający stanowić pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Cel konkursu to likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Rozpoczęcie naborów wniosków rozpocznie się 16 marca i potrwa do 8 maja 2020 r. (do godz. 14:00). Całościowy budżet drugiej edycji „Uczelni dostępnej” wynosi 150 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne.

Zgłaszane do konkursu projekty będą mogły dotyczyć działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Więcej szczegółów:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-ii-edycja-konkursu-uczelnia-dostepna-61237/