29 listopada 2019 roku odbyło się  XV Dolnośląskie Forum Integracyjne. Forum od lat działa na rzecz propagowania wiedzy o technologiach wspierających Osoby z Niepełnosprawnościami. Celem, który mu przyświeca jest, aby każda osoba potrzebująca takiego wsparcia wiedziała, jakie ma możliwości jak sprzęt wspomagający może ułatwić jej życie i zwiększyć aktywność. Tym razem tematem przewodnim były pomoce techniczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wydarzenie ponownie gościła w swoich murach Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego. Wśród uczestników i prelegentów byli przedstawiciele biznesu, nauki, oraz organizacji pozarządowych i samorządu. Spotkanie otworzył Poseł Sławomir Piechota. Po niedługim wstępie oraz podziękowaniach głos zabrał profesor Marek Woźniewski, który rozwinął pojęcie integracji nawiązując do tematu Forum oraz wspomniał o genezie spotkań, która miała związek z pojawieniem się idei zrównoważonego rozwoju – troską o przyszłe pokolenia i potrzeby każdego człowieka.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Senator Jan Filip Libicki podkreślił, że Polska wyprzedziła kraje zachodniej Europy jeśli chodzi o tematykę wsparcia OzN oraz wspomniał, że należy pomyśleć o tym, w jaki sposób naszą wiedzę i praktyki przetransferować poza granice kraju, przede wszystkim za naszą wschodnią granicę. Przedstawił też swoją wizję rozwijania prac komisji, którą wcześniej kierował poseł Sławomir Piechota. Wg. Senatora Libickiego będzie to forum, na którym każda organizacja działająca na rzecz Osób z Niepełnosprawnością będzie mogła się wypowiedzieć, a współpraca z nimi będzie bardzo ścisła. Europoseł Jarosław Duda zaprosił studentów na staże w Europarlamencie i zapewnił, że będzie aktywnie działał na forum europejskim na rzecz Osób z  Niepełnosprawnościami.

Bartłomiej Skrzyński, Dyrektor biura Wrocław bez Barier, opowiadał o inicjatywach podejmowanych przez miasto na rzecz OzN (tłumacz języka migowego na sesjach, sekcja blind football, działania na rzecz dzieci „Promyk słońca”, „Ostoja”, Robosfera itd.) i w imieniu Prezydenta Wrocławia zaprosił na szczególnego Sylwestra 2019/2020. Impreza będzie dostępna dla OzN i czynnie przez nie współorganizowana (wykonają na scenie układ taneczny).

Kolejną częścią Forum była prezentacja Profesora Woźniewskiego. Traktowała ona o cechach pomocy technicznych dla dzieci oraz o tym, że dziecko uczy się przez zabawę. Dr Natalia Ratajczak z kolei opowiedziała o idealnej architekturze uwzględniającej potrzeby każdej niepełnosprawności, a co za tym idzie o trudnościach wynikających ze stworzenia świata idealnego dla każdego, ponieważ to, co jest ułatwieniem dla jednej osoby może stanowić problem dla innej. Następnie głos zabrali Tomasz Skwierczyński (Sonova Polska) oraz prezes naszego Stowarzyszenia Krzysztof Peda, którzy mówili kolejno o dysfunkcjach słuchu i wzroku. Alicja Szatkowska z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych wraz z prezesem fundacji Potrafię Pomóc Adamem Komarem przekazali swoją wiedzę na temat technologii pomagających w codziennej rehabilitacji. Z kolei Robert Korzeniowski z Vermeiren Polska opowiedział o najnowocześniejszych wózkach inwalidzkich.

Część programową zakończyły studentki AWF Magdalena Borowiec, Monika Czaja i Klaudia Dobies, które opowiedziały o nowościach wystawionych na  RehaCare w Dusseldrofie. Potem wraz ze swoimi opiekunami dr Dominiką Zawadzką i dr. Rafałem Bugajem informowały o możliwościach finansowania pomocy technicznych.

Prelekcjom i dyskusjom towarzyszyły liczne atrakcje oraz akcje informacyjne. W sali wystawowej swoje stoiska otworzyły organizacje wspierające Osoby z Niepełnosprawnościami, również nasze Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” oraz firmy produkujące i dystrybuujące rozwiązania technologiczne dla potrzebujących takiego wsparcia. Na naszym stoisku uczestnicy mogli przekonać się jak różne niepełnosprawności wzroku wpływają na przemieszczanie się, zagrać w memory o tematyce niepełnosprawności, a także dowiedzieć się jakie projekty aktualnie prowadzimy. Na pozostałych stoiskach Uczestnicy mieli szansę z bliska obejrzeć i wypróbować na torze przeszkód elektryczne wózki inwalidzkie, zobaczyć rowery dla osób z niepełnosprawnościami i elektryczne motory. Sporą atrakcją był też ogromny tort ufundowany przez tajemniczego darczyńcę. Forum jak co roku zgromadziło tłumy uczestników ciekawych nowinek technologicznych oraz ludzi zaangażowanych we wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami.