Ułatw to! -Konferencja

Kolejne spotkanie w ramach konferencji „Ułatw to!” organizowanej prze Instytut Innowacyjnej Nauki i Forum Uczelni Technicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbyło się od 8.11.2019 do 10.11.2019 w Warszawie. Jego głównym tematem była poprawa funkcjonowania Studentów z Niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych. Konferencję otworzył wykład prof. Marka Wysockiego z Politechniki Gdańskiej na temat „Projektowanie… Ułatw to! -Konferencja