W dniach 6-7 marca wspólnie z Fundacją: Instytut Rozwoju Regionalnego i Krakowskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II organizowaliśmy warsztaty z „Uczelnia  dostępna”  –  tworzenie i rozwój struktur wsparcia oferowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Warsztaty  obejmowały  tematy:

  • Konstrukcja wniosku o dofinansowanie – wymogi formalne, a doświadczenie płynące z dotychczas składanych wniosków (przygotowanie opisów, harmonogramu realizacji, budżetu projektu etc.);
  • Koncepcja zapewnienia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście kryteriów konkursowych;
  • Tworzenie założeń projektowych z uwzględnieniem wyników autoewaluacji;
  • Opracowanie zakresu działań w ramach planowanych projektów;
  • Opracowanie zakresu działań w ramach planowanych projektów, założenia budżetowe.

Warsztaty miały miejsce  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Cieszymy się że mogliśmy po raz kolejny spotkać się z uczelniami z całej Polski, aby wspierać je w wykorzystaniu potencjału jaki rodzi konkurs „Uczelnia Dostępna”.

Dziękujemy współorganizatorom za doskonałą współpracę i uczestnikom za wzorową pracę na warsztatach.