Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych  działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami   we Wrocławiu obradowali 26 lutego  w Stowarzyszeniu. Było      to już 4 spotkanie wrocławskiej grupy branżowej do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług. Tematem przewodnim obrad były sprawy związane    z asystenturą – organizacje przedstawiły swoje doświadczenie w tym temacie. Wszyscy z zaciekawieniem przysłuchiwali się dyskusji  i wyciągali merytoryczne wnioski z debaty. Prezeska Fundacji Eudajmonia- Małgorzata Franczak przedstawiła obecnym zapisy Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami odnośnie asystentury osobistej oraz porównała grunt Polski z zachodnioeuropejskim. Zgodnie stwierdzoną aby temat kontynuować w przyszłości. Warto podkreślić, że w wydarzeniu wzięło udział aż 36 osób – liczba ta świadczy o dużym zainteresowaniu środowiska organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych we Wrocławiu tematem osób z niepełnosprawnością. Następne spotkanie zgodnie z planami ma się odbyć 19 marca o godz. 16:30  w siedzibie: 3 sektora na    ul. Legnickiej 65. Zachęcamy gorącą do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu.