Uczelnia Dostępna” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma on na celu wsparcie uczelni na terenie całej Polski w zakresie zwiększania ich dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

NCBR przewidziało na konkurs dofinansowanie w kwocie 200 milionów złotych. W ramach konkursu mogą wystąpić trzy ścieżki projektowe, uzależnione od już istniejących na uczelni udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

  1. ŚCIEŻKA MINI. Dla uczelni, które nie mają żadnych udogodnień. – Projekt do 1 mln PLN, czas realizacji 1,5 roku.
  2. ŚCIEŻKA MIDI. Dla uczelni, które maja już pewne udogodnienia, np. portal do rekrutacji spełniający wymagania WCAG 2.0 na poziomie A. – Projekt do 4 mln PLN, czas realizacji do 4 lat (najpóźniej do 31.10.2023).
  3. ŚCIEKŻA MAX. Dla uczelni, na której m.in. w ostatnich trzech latach studiowało co najmniej 150 osób z niepełnosprawnościami, od 5 lat działa jednostka zajmująca się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio dostosowana jest architektura budynków. – Projekt do 15 mln PLN, czas realizacji do 4 lat (ale max do 31.10.2023).

W ramach projektu uczelnie mogą sfinansować zakupy środków trwałych i przebudowę budynków do 30% wartości.

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, widząc ogromne szanse na rozszerzenie wsparcia akademickiego osób z niepełnosprawnościami, od początku zaangażowało się w program oferowany przez NCBR. Razem z Radą Ekspertów zgłaszaliśmy wnioski konsultacyjne oraz osobiście braliśmy udział w licznych konsultacjach projektowych w Warszawie, a także konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach, które odbyły się m.in. w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Będziemy także uczestniczyć w nadchodzącej konferencji w Krakowie w dniach 6-7 marca.

Naszym celem, jako Stowarzyszenia, jest pomoc uczelniom startującym w konkursie w jak najlepszym zrozumieniu zasad i możliwości proponowanych przez określone ścieżki projektowe. Mając dostęp do bazy ekspertów, zajmujących się tematyką dostępności, szkoleń, audytów oraz realizacji i oceny wniosków PO WER, zorganizowaliśmy w ostatnim czasie (12-14 lutego) 3-dniowe szkolenie o charakterze warsztatowym dla Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych zainteresowanych udziałem w konkursie. Oprócz szkoleń, prowadzimy także liczne konsultacje dotyczące projektu, wspierając przy tym merytorycznie jednostki zaangażowane w konkurs.

Uczelniom, które postanowiły skorzystać z udziału w konkursie oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w realizacji zadań konkursowych. Podejmujemy współpracę, bazującą na realizacji konkretnych usług lub porozumienia o partnerstwie.