informacja

Do przewidzianego terminu w zapytaniu ofertowym z dnia 18 lutego ws. audytu projektu „Świadoma Kadra”   wpłynęły  4 oferty spełniająca wymagania od firm:

  1. Grupa Audyt Sp. z o.o.
  2. AS Audyt Szkolenia Jacek Sudomirski
  3. DPC A DANYLCZENKO I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
  4. Audium Andrzej Dwórnik

Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Audium Andrzej Dwórnik, ul. Działakowa 26/8,
50-538 Wrocław.