Tym razem gościliśmy w Poznaniu na IV Forum Uczelnianych Pełnomocników  ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Odbywało się ono  w dniach 27-28 lutego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu polskich uczelni, a także organizacji działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami.

Pierwszego dnia były organizowane 4 sesje warsztatów tematycznych, pogłębiających tematykę aspektów osób z niepełnosprawnością  tj.:  opiniowanie obiektów pod kątem dostępności,  wspieranie studentów ze spektrum autyzmu, nauczanie języków obcych studentów z niepełnosprawnościami. Natomiast wieczorem odbyła się sesja networkingowa gdzie była okazja do porozmawiania z innymi organizacjami/uczelniami i wymienienia się doświadczeniami.

Drugiego dnia, podczas otwartego posiedzenia komisji KRASP (Komisja  ds. Wyrównania Szans Edukacyjnych) wraz przedstawicielem Departamentu Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – panem Mariuszem Zielonką, omawiana była Ustawa 2.0 i miało też miejsce spotkanie z ekspertami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęcone konkursowi „Dostępna Uczelnia”.

Forum jako miejsce do dyskusji i podnoszenia wiedzy wpisało się już na stałe w coroczny kalendarz spotkań Pełnomocników z wielu polskich uczelni. W przyszłym roku również będziemy chcieli się pojawić i wspólnie debatować nad pozytywnymi zmianami dla studentów z niepełnosprawnościami.