W Kowarach w dniach 12-14 lutego organizowaliśmy trzydniowe warsztaty na temat tworzenia i finansowania wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami z przedstawicielami uczelni wyższych.

Drugi dzień rozpoczął  wykład dr. Grzegorza Habra, Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Opolskiego oraz eksperta PO WER. Resztę dnia spędziliśmy na intensywnej pracy warsztatowej. Atmosfera była wspaniała, co też sprzyjało generowaniu dobrych rozwiązań i wypracowywania wniosków na przyszłość.

Ostatni dzień był podsumowaniem warsztatów. Dziękujemy wszystkim osobom za udział w wyjeździe i merytoryczną  pracę. Życzymy dużo siły i motywacji do pisania projektów, oraz zachęcamy do dalszej współpracy.