informacja

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „”Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami  w środowisku akademickim”. Treść zapytania ofertowego poniżej.

Termin składania ofert do 22.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe audyt Studiuj Niezależnie