informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja”. Treść zapytania… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania „”Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami  w… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Studiuj Niezależnie”

informacja

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zgodnie z obowiązkiem wynikającym z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” zwraca się z zapytaniem na realizację audytu dla zadania  „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz… Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytów projektu „Świadoma Kadra”