Dołączyliśmy do grona organizacji, które  podpisały deklarację sygnatariuszy porozumienia na rzecz partnerstwa w programie: Dostępność Plus. Wydarzenie miało miejsce w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 29 stycznia 2019 r.  Stronę Rządową reprezentowała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Nasze stowarzyszenie reprezentowali Krzysztof Peda i Ariel Fecyk.

Program Dostępność Plus skierowany jest do wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Będzie to wspólny wysiłek – strony rządowej, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli. Program został  zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować. Obecnie około 12 procent Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji. Dostępność plus wspiera 8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność               i koordynacja ( źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Dołączenie do programu to doskonała okazja do podnoszenia kwalifikacji, ale też poznania innych organizacji – zajmujących się podobną tematyką. Finalnie przełoży się to na zintensyfikowanie działań prowadzonych przez Stowarzyszenie.