informacja

Raport z zapytania ofertowego na realizację kursów językowych

Poniżej można zapoznać się z raportem z przepatrzonego zapytania ofertowego na realizację kursów językowych. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Absolwent w pracy” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy.

RAPORT Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO