informacja

Zapraszamy podmioty do składania ofert w zapytaniu ofertowym zgodnie z poniżej publikowaną dokumentacją. Zamówienie realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pt. „Absolwent w pracy” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy.

2018.10.05 formularz ofertowy

2018.10.05 formularz zamówienia

2018.10.05 zapytanie ofertowe

AKTUALIZACJA 12.10.2018 r.

2018-10-12 formularz

2018-10-12 oferta

2018-10-12 zapytanie