Zapraszamy 25 października na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, odbędzie się pod  hasłem #ZaNiezależnymŻyciem. Na Uniwersytecie SWPS od godziny 09:00 odbędą się dyskusję wielu ekspertów. Rozmowy będą się toczyć tematów:

  • Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
  • Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego [http://konwencja.org/konsultacja/aktualizacja-spolecznego-raportu-alternatywnego/]. W jakim kierunku powinny iść zmiany w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami?
  • Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
  • Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
  • Jakie są efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” [ http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/ ] wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku?

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

Termin: 25 października

Miejsce: Warszawa, w budynek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Chodakowska 19/31)

Czas: od 09:00 do 17:00

Link do zapisówhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=teL4pc4Hw0CqhakajsumL8_2WOi_ogVCpfWLXra7WtRUMlJXVzI5SDVFVzZHNjIwRE9TOVZaM05DUi4u

 

Liczba miejsc ograniczona

Zaproszenie na Kongres – dla uczestników