W grudniu uczestniczyliśmy spotkaniu z Valores Venture Philantropy w Warszawie. Opowiadaliśmy o działalności Stowarzyszenia na przekroju ostatnich wydarzeń, ale też planach na przyszłość. Opowiadaliśmy o naszych sukcesach: przeprowadzce do nowego biura, uruchomieniu projektu „Absolwent w pracy” który zdobył pierwsze miejsce w Polsce w konkursie PFRON.  Zmianach organizacyjnych w projektach, które zamierzamy wprowadzić od kwietnia 2018. Pracach podejmowanych przy nowej ustawie o szkolnictwie wyższym w której stowarzyszenie prowadzi lobbing nad wprowadzeniem korzystnych zmian dla studentów z niepełnosprawnością.

Valores ( Valores Venture Philanthropy) –   założony w celu pomocy organizacjom społecznym poprzez udzielanie indywidualne dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji. Valores to pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

Szkolenie z fundrasingu odbyło się 7 lutego w Warszawie.

Warsztat prowadziła Magdalena Kępka – Dyrektorka Biura Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Pani Magdalena opowiadała o tym, jak jej Fundacja wypracowała swoją niezależność od dotacji publicznych w kluczowych programach.

W trakcie spotkania organizacje uczestniczące w V edycji SBA opowiadały o swoich doświadczeniach ze szkolenia, które odbyło się w maju z Michałem Osiejem – ekspertem od fundrasingu. Spotkanie dostarczyło cenną wiedzę i inspirację, potrzebnych w budowaniu stabilności finansowej organizacji.

Następnie odbyło się spotkanie liderów organizacji i mentorów, podczas której rozmawialiśmy o doświadczeniach z wzajemnej współpracy: mentor – organizacja.