We wtorek (14.11) wzięliśmy udział w XI edycji konferencji PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez Prezesa Zarządu: Krzysztofa Peda i Wiceprezesa: Ariela Fecyk, którzy poprowadzili również panele dyskusyjne.

Dyskusja dotoczyła zagadnieniom  związanych z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Obecna edycja dotyczyła zmian regulacji prawnych planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z nową ustawą 2.0.

Wśród prelegentów znaleźli się Aleksander Waszkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Regionalnego, prof. dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Mariusz Zielonka przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krzysztof Peda i Ariel Fecyk poprowadzili panele dyskusyjne w tematach:

  • Różne modele struktur po stronie uczelni i ich rola w optymalnym wydatkowania – czy istnieje potrzeba stworzenie wymogu minimalnego;
  • Mechanizm wypłaty środków w ciągu roku z MNiSW do uczelni – harmonogram stały, a bieżące, zmienne potrzeby;
  • Mechanizmy – zewnętrzne i wewnętrzne – motywujące do przeznaczania środków w kolejnych latach na ten sam cel – propozycje rozwiązań z uwzględnieniem dobrych praktyk;
  • Metody efektywnej i sprawnej realizacji inwestycji (obecne rozwiązanie w kontekście działania uczelni publicznych i niepublicznych);

Patronat Honorowy został objęty przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara i Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.