W rocznicę ratyfikowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim została zorganizowana konferencja pt. „Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna, a problemy osób niepełnosprawnych”. Udział w niej wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.

Prezydent Bronisław Komorowski mówił, że odnosi wrażenie, iż na razie Konwencja w niewielkim stopniu wpłynęła na rzeczywistość w Polsce, a więc – jak dodał – nadal stoimy przed wyzwaniem jak uwrażliwiać opinię publiczną, władzę, społeczeństwo na zapisy Konwencji. Wskazywał, że dotyczy to ponad 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce. – Oni i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji, ale również wprowadzenia wielu rozwiązań w życie – przekonywał.

Ze swojej strony Bronisław Komorowski zobowiązał się przenieść wrażliwość na te kwestie do Pałacu Prezydenckiego. – Taka jest rola władzy publicznej, że powinna dawać przykład i zachęcać. Ważna jest refleksja nad tym, co możemy jeszcze zrobić – powiedział prezydent.

W konferencji wzięły udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które mówiły o swoich codziennych kłopotach i trudnościach oraz próbach ich pokonywania. Ich doświadczenia związane z funkcjonowaniem w życiu zawodowym, rodzinnym czy społecznym są niezwykle cenną wskazówką do usuwania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego i niezależnego życia.

W spotkaniu uczestniczyli ministrowie w Kancelarii Prezydenta i Doradcy Prezydenta RP.