dzamp-headerWyjazdy integracyjno-szkoleniowe „Dżamp” są alternatywą dla rajdów studenckich i obozów adaptacyjnych. Takie przedsięwzięcia z założenia są niskobudżetowe, a co za tym idzie w dużej mierze niedostępne dla osób niepełnosprawnych.


Celem każdego obozu  jest pokazanie studentom niepełnosprawnym możliwości płynących z uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji. Drugim celem jest uświadamianie, że turystyka, również górska, może być dla nich dostępna. Wyjazdy studenckie zazwyczaj organizowane są jak najniższym kosztem, co uniemożliwia wynajęcie przystosowanego ośrodka czy też zapewnienie określonej diety bądź specjalistycznego transportu. Organizatorzy zaś nie mają wiedzy jak przystosować program wyjazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Stąd też narodził się pomysł wyjazdu, który pozwoli zasmakować studenckiego życia i będzie dostosowany do wszystkich, bez wyjątków. Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory cztery letnie, dziesięciodniowe wyjazdy w roku 2008, 2009, 2010, 2011 i trzydniowy wyjazd “Dżamp Weekendowy”.  Tegoroczny obóz „Dżamp” rozpoczyna się 22.08.2012r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dzamp.org

Na wszelkie pytania dotyczące wyjazdu odpowie:

Koordynator projektu – Ariel Fecyk 609-422-651; a.fecyk@tnm.org.pl