mrrKrzysztof Peda i Ariel Fecyk gościli w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Z Podsekretarzem Stanu – Pawłem Orłowskim rozmawiali  o projekcie Kasztanowa bez Barier, który ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (poddziałanie 1.4). Podsekretarz pozytywnie odniósł się do pomysłu przedstawionego przez prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia ” TNM”, dając zielone światło projektowi w przedstawionym kształcie. Więcej o kluczowym projekcie Stowarzyszenia- Kasztanowa Bez Barier -wkrótce.